Jak ustawić prawidłowo Thermo View

Urządzenie Thermo View pozwala na monitorowanie oraz na alarmowanie akwarysty o wyjściu temperatury poza bezpieczny zakres. W celu monitorowania temperatury wchodzimy w panel urządzenia w aplikacji Smart Reef.

Ustawienie alarmów temperatury

Aby ustawić alarmy mamy do dyspozycji dwa zakresy. Zakres dolny i zakres górny. Zakres dolny pozwoli poinformować akwarystę o niebezpiecznym spadku temperatury. Wyższy zakres pozwoli zaalarmować akwarystę jeżeli temperatura niebezpiecznie wzrośnie.

Jeżeli nie masz doświadczenia to ustaw dolny zakres na 24°C / 75.2°F a górny zakres na 27°C / 80.6°F.