Autor: artem

  • Sulfur pl

    Sulfur Reef minerals Skład chemiczny Sulfur Reef Minerals został zaprojektowany w celu uzupełnienia niedoborów siarki oraz nagłych spadków poziomu siarki w wodzie morskiej. Jego użycie jest bezpieczne i pozwala na szybkie i skuteczne zwiększenie poziomu siarki w akwarium morskim do optymalnej wartości. Dodanie 10 ml Siarki Reef Minerals zwiększa poziom o 4 mg/L (ppm) w…